Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Czy aby uczestniczyć w mechanizmach WPR administrowanych przez ARR należy się zarejestrować w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców (CRP)?

Tak, należy wypełnić formularz rejestracyjny WPR_P1_f1 lub inny wniosek rejestracyjny, o których mowa w pkt. V „Zasad rejestracji przedsiębiorców”. http://arr.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=67 i dostarczyć go wraz z załącznikami (o ile są wymagane) do ARR w następujący sposób:

  • bezpośrednio w ARR,
  • pocztą tradycyjną,
  • pocztą elektroniczną lub złożyć na informatycznym nośniku danych – o ile zawierają bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach ustawy o podpisie elektronicznym i zawierają dane w ustalonym formacie, zawarte w formularzach opublikowanych na stronach ARR (szczegóły – www.bip.arr.gov.pl).
  • za pośrednictwem portalu Portalu Platforma Usług Elektronicznych (PUE) (http://pue.arr.gov.pl/pl/)

W ilu egzemplarzach składa się formularz rejestracyjny?

Formularz rejestracyjny WPR_P1_f1 składa się w jednym egzemplarzu.


Gdzie można otrzymać formularz rejestracyjny, jeżeli nie mam dostępu do Internetu?

W przypadku braku dostępu do Internetu, formularz rejestracyjny można uzyskać:

1. w Kancelarii Ogólnej Centrali Agencji Rynku Rolnego (ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa)
2. w Oddziałach Terenowych ARR


Co należy dalej robić po otrzymaniu świadectwa rejestracji?

Każdy przedsiębiorca chcący wziąć udział w mechanizmie administrowanym przez ARR musi być zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców (CRP) prowadzonym przez ARR. Świadectwo rejestracji i nadany numer jest potwierdzeniem, że przedsiębiorca jest zarejestrowany, posiada numer identyfikacyjny i w przypadku chęci uczestnictwa w dowolnym mechanizmie administrowanym przez ARR może zgłosić swój wniosek podając na nim już wcześniej nadany numer.


Jak dokonać aktualizacji danych na formularzu rejestracyjnym?

Należy wypełnić ponownie wszystkie wymagane pola na formularzu rejestracyjnym WPR_P1_f1 zgodnie z instrukcją zamieszczoną na formularzu rejestracyjnym umieszczając w nim aktualne dane. Aktualizacji danych dokonać można również składając inne wnioski rejestracyjne, o których mowa w pkt. V „Zasad rejestracji przedsiębiorców”. Pole nr 2 należy zaznaczyć krzyżykiem, natomiast w polu nr 1 należy wpisać numer rejestracyjny ARR.


Czy rejestracja jest odpłatna?

Nie, przy składaniu formularza rejestracyjnego WPR_P1_f1 nie pobiera się opłaty.


Do kiedy jest termin składania formularza WPR_P1_f1?

Nie ma terminu, ale każdy przedsiębiorca, który chce uczestniczyć w mechanizmie administrowanym przez ARR musi być wcześniej zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców.


Co zrobić w przypadku błędu w nazwisku w świadectwie rejestracji przysłanym przez ARR?

Proszę o kontakt z Kancelarią Ogólną Centrali ARR pod numerem telefonu: (22) 376 77 23